• tel. 799 200 599
  • Czcionka: A A+ A++
  • Kontrast:
Wyjdź z cienia

Projekt pt „Wyjdź z cienia” – działania na rzecz osób chorych psychicznie, z upośledzeniem umysłowym oraz i ich opiekunów” wrzesień – listopad 2016r.

Projekt finansowany przez gminę Kozienice.

Celem projektu była pomoc osobom chorym psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodzinom i opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem opiekunów osób chorych na Alzheimera oraz inne zaburzenia otępienne i ich rodzin.

Pomoc polegała na:

  • Przeprowadzeniu kampanii informacyjnej na temat specyfiki choroby Alzheimera oraz innych zaburzeń otępiennych, sytuacji społeczno – ekonomicznej oraz potrzeb chorych i ich rodzin. Kampania zostanie przeprowadzona w mediach lokalnych na terenie Gminy Kozienice.

  • Zorganizowaniu warsztatów terapeutycznych w Kozienicach dla rodzin i opiekunów chorych na Alzheimera, inne zaburzenia dementywne i otępienne (np. choroba Parkinsona), a także opiekunów i rodzin chorych na inne choroby psychiczne i z niepełnosprawnością intelektualną

  • Organizacja bezpłatnych przesiewowych badań pamięci dla osób po 65 roku życia,

  • Zorganizowanie bezpłatnych konsultacji neurologiczne dla 20% przebadanych, u których stwierdzono problemy z pamięcią.

  • Bezpłatne badania tomografii komputerowej głowy bez kontrastu, dla 20% przebadanych, u których stwierdzono problemy z pamięcią.

W projekcie zaplanowano wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób dotkniętych schorzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Opieka nad przewlekle chorym członkiem rodziny stanowi znaczne obciążenie psychiczne dla opiekunów oraz członków rodzin chorego. Rola opiekuna wymaga od członków rodziny chorego podjęcia dramatycznych decyzji związanych z rezygnacją z dotychczasowego stylu życia – pracy zawodowej, kontaktów społecznych, samorealizacji. Rodziny doświadczają także silnej presji społecznej wynikającej z obowiązujących wzorców kulturowych, wg których zapewnienie opieki nad potrzebującym członkiem rodziny jest niekwestionowanym obowiązkiem jego najbliższych. Bardzo często ci najbliżsi są pozostawieni sami sobie, pozbawieni wsparcia zarówno instytucjonalnego, jak też psychologicznego.

W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów psychologicznych dla rodzin i opiekunów chorych, z zakresu prawidłowej opieki nad chorym, sposobów radzenia sobie ze stresem, poczuciem winy czy obniżonym poczuciem własnej wartości.

Partnerem projektu Był Powiat Kozienicki.

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.