• tel. 799 200 599
  • Czcionka: A A+ A++
  • Kontrast:
Program szkolenia dla przedsiębiorców

Program szkolenia dla przedsiębiorców

Patronat honorowy

PROGRAM szkoleń

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: osie priorytetowe, typy projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków, zasady aplikowania, harmonogram naboru wniosków na rok 2015.

09:00 – 10:00     Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego – założenia
i możliwości wykorzystania; Założenia Strategii Makroregionu Polski   Centralnej

10:00 – 12:00     Możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Pytania

12:00 – 13:00     Możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich z programów krajowych:

  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

13:0014:00     Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą

  • Inicjatywa JEREMIE
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Program „Wsparcie w starcie”

Ćwiczenia, pytania

14:00 – 14:30     Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

14:30 – 15:00     Ogólne informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014‑2020

* Program szkolenia może ulec zmianie.

 

 

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.