• tel. 799 200 599
  • Czcionka: A A+ A++
  • Kontrast:
Program szkoleń dla organizacji pozarządowych

Program szkoleń dla organizacji pozarządowych

Patronat honorowy

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: osie priorytetowe, planowane typy projektów, rodzaje wsparcia, grupy docelowe, odpowiedzialne instytucje, harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie.

10:00 10:10 Powitanie uczestników szkolenia, dr Aneta Śledź, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Pro Civitas Bono

10:10 12:10 Możliwości uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych
w ramach funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

12:10 14:00 Możliwości uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w ramach funduszy europejskich z programów krajowych:

  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

14:00 15:00 Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego – założenia
i możliwości wykorzystania

15:00 16:00 Możliwości uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w ramach funduszy europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

 

* Program szkolenia może ulec zmianie.

 

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.