• tel. 799 200 599
  • Czcionka: A A+ A++
  • Kontrast:
Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Radomszczyzny

Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Radomszczyzny

 

Projekt pt. „Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Radomszczyzny” – październik – grudzień 2016r.

Dofinansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Region radomski to jedno z najciekawszych miejsc na muzycznej mapie Polski. Muzyka Kajoków, – mieszkańców wsi z okolic Przysuchy pod Radomiem, to unikalne tańce oraz obrzędowość.

Ideą główną zadania jest budowanie poczucia tożsamości z regionem wśród mieszkańców Radomszczyzny poprzez doświadczenie żywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi radomskiej wsi oraz podjęcie próby przywrócenia zerwanej ciągłości między dawną a współczesną kulturą muzyczną regionu.Działania przewidziane w projekcie zmierzają do popularyzacji tradycji muzycznych Ziemi Radomskiej przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców regionu, zachęcenia nauczycieli i mieszkańców do odkrywania w uczniach pasji odkrywania historii i tradycji regionu, co przyczyni się do budowania tożsamości regionalnej i lokalnej wśród młodzieży. Mamy nadzieje, że zapoczątkowane w projekcie działania, wykreują modę na muzykę dawną i zainspirują mieszkańców regionu radomskiego do twórczych poszukiwań i reminiscencji.

Głównym celem projektu jest stworzenie środowiska odbiorców radomskiej muzyki tradycyjnej wśród różnych grup społecznych. Działania przewidziane w projekcie mają na celu popularyzację tradycji muzycznych Ziemi Radomskiej przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców regionu, zachęcenie nauczycieli i mieszkańców do pobudzania w uczniach pasji odkrywania historii i tradycji regionu, co przyczyni się do budowania tożsamości regionalnej i lokalnej wśród młodzieży. Mamy nadzieje, że zapoczątkowane w projekcie działania wykreują modę na muzykę dawną i zainspirują mieszkańców regionu radomskiego do twórczych poszukiwań i reminiscencji.

Cele projektu były realizowane poprzez organizowanie warsztatów edukacyjno – muzycznych z muzyką na żywo. W programie warsztatów zaplanowano zapoznanie dzieci z muzyczną tradycją regionu oraz nauczenie ich poprzez nieprzymuszoną praktykę i zabawę, czerpania przyjemności z wartości muzyki, tańca i śpiewu tradycyjnego z ich regionu. Podczas warsztatów dzieci poznawały radomskie tańce, zwyczaje i obyczaje z nimi związane oraz zabawy. Warsztaty zostały dostosowane do wieku uczestników i możliwości percepcji. Zastosowano nowoczesne formy edukacji: nauka tańca tradycyjnego (oberek, polka, mazurek), rytmika, wyliczanki, wołanki, zabawy polne i salonowe, taneczne i zręcznościowe.

Zrealizowano 18 warsztatów , głównie w małych, wiejskich szkołach, np. w Publicznej Szkole Podstawowej (PSP) w Bogucinie, PSP nr 93 w Jedlni, Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie

PSP w Dabinie, Jasieńcu Iłżeckim, Pionkach, Skaryszewie, Wysokim Kole, Głowaczowie oraz Radomiu – wszędzie spotkaliśmy się z miłym przyjęciem i podziękowaniami. Odbyła się także konferencja podsumowująca efekty projektu, w której wzięli udział dyrektorzy szkół, lokalne władze, media. Gościem Honorowym konferencji był Dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Pan Paweł Cukrowski. Współpracujemy z wielokrotnie nagradzaną na festiwalach folklorystycznych w kraju i za granicą kapelą Zdzisława Kwapińskiego, dzięki czemu warsztaty realizowane są na najwyższym poziomie merytorycznym.

Zarząd Fundacji Pro Civitas Bono składa serdeczne podziękowania Współorganizatorowi Projektu
– Muzeum Wsi Radomskiej na ręce p. Dyrektor – Ilony Jaroszek.

Zajęcia odbyły się w 17 szkołach (w tym 2x w PSP w Pionkach):

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.