• tel. 799 200 599
  • Czcionka: A A+ A++
  • Kontrast:
Misja

Misja

Fundacja Pro Civitas Bono istnieje od 2008 roku. Misją Fundacji jest kreowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do wzmocnienia konkurencyjności regionu radomskiego, poprawy poziomu i jakości życia oraz podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców regionu radomskiego.

Fundacja w szczególny sposób wspiera rozwój samorządności. Głównymi adresatami działań fundacji są więc samorządy lokalne i regionalne, administracja publiczna, organizacje społeczne, lokalni liderzy oraz przedsiębiorcy, wreszcie – społeczność lokalna. Beneficjentami działań fundacji są także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na płeć, wiek, chorobę czy niepełnosprawność, a także brak zatrudnienia.

Fundacja wspiera także osoby dotknięte niepełnosprawnością, chorobą, bezdomnością czy też dyskryminacją poprzez organizowanie szkoleń, grup wsparcia oraz prowadzenie badań i analiz.

Specjalizujemy się w szkoleniach i doradztwie da samorządów oraz przedsiębiorców. Zakres naszych usług obejmuje: szkolenia oraz doradztwo w następujących obszarach tematycznych:

  • aplikowanie o fundusze  z Unii Europejskiej (w tym: pisanie wniosków),
  • zarządzanie strategiczne,
  • polityka regionalna rządu oraz UE,
  • monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych,
  • marketing terytorialny i public relations.

Zajmujemy się także sporządzaniem analiz oraz prowadzeniem badań na temat rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, mechanizmów finansowania polityki rozwoju województwa; opracowywaniem strategii, planów, programów rozwoju polityk sektorowych oraz strategii marketingowych JST.

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.