• tel. 799 200 599
  • Czcionka: A A+ A++
  • Kontrast:
Tygodnik Radomski

Tygodnik Radomski

Wrzesień – Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera

21 września to Światowy Dzień choroby Alzheimera. Z tej okazji rozmawiamy z dr Anetą Śledź, Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji PRO CIVITAS BONO oraz koordynatorem kampanii społecznej: „Nie bój się prosić o pomoc” w ramach obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

Jakie są cele kampanii?

Celem kampanii jest podkreślenie znaczenia wczesnego diagnozowania chorób otępiennych, poprawę stanu wiedzy o chorobie Alzheimera i sposobach radzenia sobie z długotrwałą opieką nad chorym oraz uwrażliwienie władz na problemy tej grupy chorych oraz ich rodzin i opiekunów w celu wypracowania standardów leczenia i opieki oraz kształtowanie wobec osób chorych postawy  zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Dlaczego problemy osób chorych na Alzheimera są tak ważne?

Ponieważ wkrótce będą one dotyczyć niemal każdego z nas. Każdy ma rodziców, dziadków czy też dalszą rodzinę, jak wiadomo z wiekiem maleje sprawność psycho-fizyczna, nasi bliscy  potrzebują pomocy i opieki, której niestety często z powodu pracy zawodowej nie jesteśmy w stanie im zaoferować. Ponadto wiedza na temat symptomów choroby Alzheimera, stadiów rozwoju, form opieki medycznej oraz wsparcia psychologicznego jest w społeczeństwie bardzo niska.

Jaka jest skala problemu?

W Polsce ok. 350 tys. osób choruje na Alzheimera. Prognozuje się, że w 2050 roku już ponad milion Polaków będzie cierpiało na chorobę Alzheimera – trzy razy więcej niż dzisiaj. W Polsce nie ma systemu opieki i pomocy adresowanego specjalnie dla tej grupy chorych.  Potrzebujemy nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań w opiece geriatrycznej.

Jakie są pierwsze objawy choroby?

Bardzo często od chwili zauważenia pierwszych objawów choroby do jej zdiagnozowania mija kilka lat.  Zaczyna się od początkowo niewielkich problemów z pamięcią. Niektórzy mają zaburzenia mowy, trudności w odnalezieniu właściwych słów, obserwuje się też  stopniowe zubożenie języka. U innych  można zauważyć ciągłe  zadawanie tych samych pytań, opowiadanie tych samych historii, gubienie przedmiotów lub ciągłe szukanie rzeczy odkładanych w inne miejsce niż zazwyczaj.

Czy istnieje lekarstwo? Co możemy zrobić?

W późniejszym stadium rozwoju choroby osoba nią dotknięta potrzebuje stałej opieki ze strony innych. Dlatego bardzo ważna jest wczesna diagnoza, która daje chorym szansę na wczesne podjęcie leczenia, które może wydłużyć czas ich samodzielnego funkcjonowania, a rodzinie ulżyć w sprawowanych obowiązkach.  Bardzo ważna jest postawa bliskich chorego: współmałżonków, dzieci, wnuków czy sąsiadów. Jeżeli zauważycie u swoich bliskich poniższe objawy, nie lekceważcie ich i nie kładźcie na karb starości. Przyczyną zmiany zachowań mamy/babci/ sąsiadki może być choroba. Koniecznie należy zaprowadzić bliską osobę do lekarza pierwszego kontaktu celem skierowania na dalszą diagnostykę i leczenie do lekarza neurologa.

 

CO POWINNO NAS NIEPOKOIĆ, NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

  • Trudności w zapamiętywaniu nowych informacji
  • Problemy z orientacją w miejscu, i czasie
  • Problemy z orientacją w miejscu, i czasie
  • Ciągłe szukanie , przekładanie rzeczy
  • Skłonność do zmian nastroju
  • Nieuzasadniona niczym złość a nawet agresja

 

Od 3 lat  nasza fundacja działa na rzecz wczesnej diagnostyki choroby Alzheimera oraz przeprowadza akcje popularyzujące wśród  radomian oraz mieszkańców całego regionu radomskiego wiedzę na temat przebiegu choroby oraz form pomocy i opieki.

Fundacja Pro Civitas Bono serdecznie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 16.00 w Dziennym Domu Senior-Wigor, przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu.  

Czy w ramach kampanii przewidziane są jeszcze jakieś działania?

Jak najbardziej. Już teraz zapraszamy mieszkańców Radomia i regionu radomskiego  na konferencję z udziałem lekarzy specjalistów ze  Szpitala Psychiatrycznego w Radomiu oraz  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu na konferencję pt. „Alzheimer- choroba XXI wieku ”, która odbędzie się w listopadzie br. Podczas konferencji eksperci opowiedzą o symptomach i przebiegu choroby, profilaktyce, systemie opieki w Polsce i w Europie. Będzie można porozmawiać o swoich problemach i zadać nurtujące nas pytania. Dokładny termin oraz program konferencji zostanie ogłoszony na stronie www.pcbfundacja.org oraz w lokalnych mediach. Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Copyright @2023 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Accessibility Toolbar