• tel. 799 200 599
  • Czcionka: A A+ A++
  • Kontrast:
Nie bój się prosić o pomoc – kampania społeczna dla chorych na Alzheimera, ich rodzin i opiekunów

Nie bój się prosić o pomoc – kampania społeczna dla chorych na Alzheimera, ich rodzin i opiekunów

Współfinansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Patronat honorowy:

Istotą projektu jest przeprowadzenie kampanii społecznej ukazującej problemy osób chorych na Alzheimera i ich rodzin. Celem projektu jest przełamywanie stereotypów oraz walka z dyskryminacją osób chorych na Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów poprzez:

  • uświadomienie opinii publicznej problemów związanych z chorobą i opieką nad osobami chorymi na Alzheimera;
  • przekazanie społeczności lokalnej podstawowej wiedzy dotyczącej objawów choroby i możliwościach leczenia oraz wsparcia,
  • zwiększenie społecznej presji na lekarzy pierwszego kontaktu w celu bardziej efektywnego udzielania przez nich pomocy ludziom po 65 roku życia z zaburzeniami pamięci, zwłaszcza kierowania ich na dalsze leczenie do lekarzy neurologów,
  • uwrażliwieniu władz na problemy tej grupy chorych oraz ich rodzin i opiekunów w celu wypracowania standardów leczenia i opieki,
  • promocję działalności grupy wsparcia dla opiekunów chorych na Alzheimera prowadzonej przez Fundację Pro Civitas Bono,
  • kształtowania wobec osób chorych postawy zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Kampania zostanie przeprowadzona w mediach lokalnych na terenie 5 powiatów regionu radomskiego:

powiatu grodzkiego Radomia, powiatu kozienickiego, zwoleńskiego, szydłowieckiego oraz grójeckiego.

 

 

Według Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego liczbę chorych na Alzheimera szacuje się w Polsce na co najmniej 250 tys., z czego 150 tys. nie ma postawionej diagnozy. Statystyki te będą szybko wzrastać z powodu starzenia się społeczeństwa. W Polsce pacjenta chorego na Alzheimera diagnozuje się najczęściej w II stadium choroby, gdy zmiany są już zaawansowane.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, w projekcie zaplanowano działania mające na celu zarówno zwiększanie świadomości społecznej na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej chorych i ich rodzin i opiekunów chorych na Alzheimera, ale przede wszystkim działania podjęte w projekcie będą przyczynkiem szerszej dyskusji z udziałem decydentów odpowiedzialnych za politykę społeczną i zdrowotną na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, co w przyszłości przyczyni się do poprawy sytuacji tej grupy społecznej.

 

 

Projekt zapoczątkuje dyskusję na temat problemów systemowych pomocy chorym i ich rodzinom i opiekunom oraz przyczyni się do integracji środowiska dotkniętego chorobą Alzheimera, w celu udzielania sobie nawzajem niezbędnego wsparcia oraz lobbowania na rzecz środowiska na wszystkich szczeblach administracji.

Dowiedz się więcej o chorobie Alzheimera

 

 

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.