• tel. 799 200 599
  • Czcionka: A A+ A++
  • Kontrast:
Choroba Alzheimera

Liczba chorych na Alzheimera w Polsce

Brak niestety precyzyjnych danych statystycznych dotyczących liczby osób w Polsce dotkniętych chorobą Alzheimera, a według dostępnych danych szacunkowych liczba osób, u których w naszym kraju w 2015 r. występowało otępienie typu alzheimerowskiego, zawierała się w przedziale od 360 do 470 tys. i była niemal 20% wyższa od liczby szacowanej w 2005 r.

Choroba Alzheimera należy do chorób najbardziej kosztownych zarówno pod względem finansowym (leczenie i opieka pielęgniarska, codzienna opieka w domu), jak i społecznym (utrata produktywności zawodowej i społecznej pacjenta i opiekuna). Światowe koszty demencji według raportu organizacji Alzheimer’s Disease International w 2015r. wynosiły 817 mld dolarów.

Najważniejsza wczesna diagnoza choroby

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, ekspert w dziedzinie neurologii stwierdził m.in. „Nawet niewielkie zmniejszenie liczby przypadków otępienia jest niezwykle ważne. Ostrożne szacunki w USA określają liczbę chorych na chorobę Alzheimera w połowie obecnego stulecia na ok. 8 mln. Podkreśla się, że zapobieganie czy opóźnianie początku choroby może mieć ogromne znaczenie. Jeśli byłoby możliwe opóźnienie początku wystąpienia objawów o 5 lat, to skutkowałoby to 50% redukcją ryzyka związanego z wiekiem. Zmniejszenie liczby przypadków po 10 latach kształtowałoby się na poziomie 1,15 mln, a po 50 latach – 4,04 mln. Nawet niewielkie opóźnienie początku objawów choroby o 6 miesięcy zmniejszyłoby liczbę chorych po 10 latach o 100 tys., a po 50 latach – o 380 tys.”

Ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera po ukończeniu 65 lat ulega praktycznie podwojeniu z upływem każdych kolejnych pięciu lat. Bardzo często od chwili zauważenia pierwszych objawów choroby do jej zdiagnozowania mija kilka lat. Zaczyna się od początkowo niewielkich problemów z pamięcią. Niektórzy mają zaburzenia mowy, trudności w odnalezieniu właściwych słów, obserwuje się też stopniowe zubożenie języka. U innych  można zauważyć ciągłe  zadawanie tych samych pytań, opowiadanie tych samych historii, gubienie przedmiotów lub ciągłe szukanie rzeczy odkładanych w inne miejsce niż zazwyczaj.

Symptomy, które powinny zwrócić naszą uwagę:

  • Trudności w zapamiętywaniu nowych informacji
  • Problemy z orientacją w miejscu, i czasie
  • Problemy z orientacją w miejscu, i czasie
  • Ciągłe szukanie , przekładanie rzeczy
  • Skłonność do zmian nastroju
  • Nieuzasadniona niczym złość a nawet agresja

Brak systemu opieki i wsparcia dla chorych na Alzheimera

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w ramach funkcjonującego w Polsce powszechnego systemu opieki zdrowotnej nie stworzono narzędzi dla skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin. Powszechny system opieki zdrowotnej nie ma rozwiązań podpowiadających na potrzeby tej grupy chorych. Brakuje skutecznej diagnostyki w szczególności w początkowej fazie rozwoju choroby:

  • powszechnych badań przesiewowych wyłaniających osoby podatne na zachorowanie,
  • mechanizmów dających możliwość postawienia szybkiej diagnozy umożliwiającej precyzyjne określenie z jakim rodzajem otępienia mamy do czynienia i wdrożenia adekwatnego wielospecjalistycznego leczenia i rehabilitacji

Wypracowanie i wdrożenie takich rozwiązań w ramach istniejących programów rządowych jest niezbędne ze względu na zachodzące w Polsce procesy demograficzne oraz wynikające z nich konsekwencje. Wdrożenie efektywnego systemu opieki zdrowotnej i wsparcia psychologicznego dla osób chorych na Alzheimera będzie sprzyjało efektywnemu wykorzystaniu zasobów sytemu pomocy społecznej oraz ograniczeniu kosztów społecznych związanych z tą chorobą i opieką nad chorymi.

 

Gdzie szukać pomocy?

PORADNIE NEUROLOGICZNE – RADOM

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym w Radomiu

Poradnia neurologiczna

  48 331 19 19
Godziny otwarcia:

PN 07:00-14:00
WT 07:00-14:00
ŚR 07:00-14:00
CZ 11:00-18:00
PT  07:00-14:00

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, J. Aleksandrowicza 5 Radom

 48 361 37 73
Godziny otwarcia:

PN 11:30-19:05
WT 07:30-15:05
ŚR 07:30-15:05
CZ 07:30-15:05
PT 07:30-15:05

NFZ NSZOZ 1905 Roku, 1905 roku 20, Radom

Poradnia neurologiczna

 48 360 01 80
Godziny otwarcia:

PN 08:00-18:00
WT 08:00-18:00
ŚR 08:00-18:00
CZ 08:00-18:00
PT 08:00-18:00

NFZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Radomiu, ul. Chrobrego 48

48 360 60 68
Godziny otwarcia:

PN 07:30-11:30
WT 14:00-18:00
ŚR nieczynne
CZ 14:00-18:00
PT nieczynne

NFZ Polmedic, ul. Osiedlowa 9, Radom

Godziny otwarcia:

PN 07:30-14:00,15:30-19:30
WT 08:00-20:00
ŚR 11:00-19:30
CZ 09:00-13:00
PT 11:00-13:00
SO 08:00-12:00

NSZOZ Olsztyńska - Dębińska, Szczepanowska

Olsztyńska 33a, Radom

 48 344 20 78
Godziny otwarcia:

PN 15:30-19:30
WT 07:00-10:00
ŚR nieczynne
CZ 15:30-19:30
PT nieczynne
SO 08:00-13:00

 

*Na podstawie raportu NIK ,Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin, Katowice 2016

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.