• tel. 799 200 599
 • Czcionka: A A+ A++
 • Kontrast:
Bezpieczny senior – usługi opiekuńcze dla chorych na choroby otępienne

Bezpieczny senior – usługi opiekuńcze dla chorych na choroby otępienne

Fundacja Pro Civitas Bono realizuje w 2019 roku projekt wsparcia samodzielności osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin „Bezpieczny senior – usługi opiekuńcze dla chorych na choroby otępienne”.

W ramach projektu ogłaszamy nabór na bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z chorobami otępiennymi typu: Alzheimer, demencja, Parkinson, mieszkających na terenie Radomia lub powiatu radomskiego.

Opieka odbywa się w domu pacjenta.

PRZYJMUJEMY WNIOSKI NA OPIEKĘ NA 2019 rok.

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU PROSIMY O:

1) Zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług opiekuńczych

2) Skompletowanie niezbędnej dokumentacji:

 • wypełnienie załączników od 1 do 6 (do pobrania poniżej)
 • zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie stwierdzające chorobę Alzheimera, Parkinsona, demencję lub inne choroby otępienne
 • zaświadczenia opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (jeśli dotyczy)

3) Złożenie dokumentów:

 • osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.
  799 200 599
 • pocztą na adres: Fundacja Pro Civitas Bono, ul. Warszawska 159a, 26-617 Radom
 • osobiście w skrzynce pocztowej:
  ul. Warszawska 159a, 26-617 Radom (brama od ul. Klwateckiej)
  uwaga: jest to adres tylko do korespondencji

Regulamin świadczenia usług opiekuńczych i dokumenty zgłoszeniowe:

pobierz Regulamin świadczenia usług opiekuńczych

pobierz Załącznik nr 1 deklaracja uczestnictwa

pobierz Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

pobierz Załącznik nr 3 Kwestionariusz zakresu opieki

pobierz Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

pobierz Załącznik nr 5 Oświadczenie o dochodach

pobierz Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

pobierz Załącznik nr 7 Oświadczenie o rezygnacji

Poza usługami opiekuńczymi planujemy następujące działania:

 • Mobilny punkt konsultacyjny.
 • Bezpłatne szkolenia „Opieka nad osobą chorą na Alzheimera i inne choroby wieku starczego” dla pracowników pomocy społecznej i opiekunów chorych na choroby otępienne z regionu radomskiego
 • Kampania informacyjna, której celem będzie przełamanie negatywnych stereotypów na temat choroby.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera polega na zwyrodnieniu tkanki mózgowej, które powoduje zanik komórek mózgowych. Objawia się to otępieniem – chory przestaje interesować się otoczeniem, traci pamieć, poczucie czasu i miejsca.

Co jest przyczyna choroby Alzheimera?

Choroba Alzheimera to zanik mózgu, spowodowany odkładaniem się w mózgu substancji białkowej, zwanej amyloidem. Obecność amyloidu utrudnia prace komórki nerwowej, która pozbawiona możliwości kontaktu z innymi komórkami nerwowymi, przestaje spełniać swoje zadania.

Objawy:

 • chowa rzeczy w dziwnych miejscach
 • zapomina nazwisk członków rodziny i nazw rzeczy
 • często zapomina o odbytej rozmowie
 • ma trudności z wykonaniem zadania wg udzielonej instrukcji
 • ma trudności z płaceniem rachunków i procedurami bankowymi
 • zapomina wątku wypowiedzi, zmyśla jakieś fakty (co nie znaczy, ze chce Cie oszukać, kompensuje braki pamieć)
 • gubi się, nie potrafi znaleźć przystanku autobusowego, miejsca, nie chce opuszczać swojego mieszkania (nastąpił okres dezorientacji, wycofywania się z dotychczasowych aktywności)
 • unika spotkań ze znajomymi, choć był osoba towarzyska,wybucha agresja, choć był osoba łagodna – następują zmiany osobowości

Alzheimer w Polsce

 • Obecnie liczbę chorych na Alzheimera w Polsce szacuje się na co najmniej 250 tysięcy, z czego 150 tysięcy nie ma postawionej diagnozy.
 • Chorobę diagnozuje się u nas średnio 10 miesięcy później niż np. w Niemczech – może to zrobić neurolog lub psychiatra.
 • Szacuje się, że za 15 lat liczba chorych wyniesie ponad milion. W Polsce jest mniejsza niż w innych krajach pomoc ze strony samorządów i opieki zdrowotnej.
 • Rozpoznanie otępienia daje ludziom możliwość dostępu do metod leczenia, opieki i wsparcia. Leki bądź zabiegi skutecznie złagadza objawy demencji, a zdecydowanie pomogą na etapie początkowym choroby.
 • Az 70% chorych pozostaje pod opieka małżonka lub dorosłych dzieci. W naszym kraju działa za mało domów pobytu dziennego przeznaczonych dla chorych na Alzheimera.

Z raportu NIK na temat sytuacji  chorych na Alzheimera w Polsce wynika, ze system opieki zdrowotnej w Polsce oraz system wsparcia psychologicznego i opiekuńczego, nie jest dostosowany do potrzeb grupy społecznej chorych na otępienie typu Alzheimerowskiego oraz ich rodzin.

Porady z zakresu możliwości uzyskania wsparcia instytucjonalnego dla osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne oraz ich opiekunów, w tym : umieszczenia w DPSie, ZOLu , hospicjum, placówce wsparcia dziennego; porady prawne, diagnozowanie choroby, objawy itp.

Na telefony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Tel. 799 100 488

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.